Laboratóriá

lab1m

Kontrolu kvality v procese výroby vykonáva odbor kvality a laboratórií – jeho súčasťou sú:

- výrobné laboratóriá
- centrálne analytické laboratórium

Laboratóriá vykonávajú:

 • analýzy vstupných surovín (hustota, tavný index, obsah popola, etyléterový extrakt, sušina a viskozita farieb, obsah klzného činidla, obsah antibloku, obsah antistatu, index izotakticity, migrácie v dovozových fóliách a pod. )
 • medzioperačná a výstupná kontrola – monitorovanie a meranie produktov vo všetkých procesoch výroby – kontrola kvality podľa ISO, DIN, ASTM, interné metódy - meranie fyzikálno- mechanických parametrov fólií: (hrúbka, plošná hmotnosť, povrchové napätie, pevnosť, ťažnosť, pevnosť zvaru, koeficient trenia, zmraštivosť, nárazová pevnosť, súdržnosť vrstiev, pevnosť cold sealového zlepu, nános cold sealu, nános releace laku, modul elasticity, SIT, HOT TACK, odolnosť voči ďalšiemu trhaniu, napätie na medzi klzu, lesk, zákal, priepustnosť vodnej pary, priepustnosť plynov, nános farby, opacita, belosť, farebný odtieň, termostabilita farieb, adhézia farby, raporty, čitateľnosť EAN kódu, blokovanie, pevnosť zvaru a zlepu vreciek a tašiek, nosnosť tašiek a pod.)

lab1m

 • monitorovanie kontrolných bodov HACCP (analýzy: zvyškových rozpúšťadiel, aromatických amínov, migrácií, senzorické hodnotenie obalových fólií)
 • špeciálne analýzy - rozbory rôznych vzoriek s využitím špeciálnych analytických metód: FTIR, DSC, GC, GC- MS, UV-VIS, HPLC, AAS, (riedidlový systém farieb, chromatografická čistota liehu, destilačná skúška, acidita, číslo zmydelnenia, obsah denaturovadla, analýzy k riešeniu technologických a výrobných problémov, a pod.)

Uvedené analýzy sa vykonávajú na špeciálnych laboratórnych analytických prístrojoch :

 • FTIR – spektrofotometer v oblasti infračerveného spektra
 • DSC – diferenčný termický analyzátor
 • GC a GC- MS – plynový chromatograf
 • UV-VIS – optický prístroj v oblasti ultrafialového a viditeľného spektra
 • HPLC - kvapalinový chromatograf
 • AAS – atómový absorpčný spektrometer
 • ďalšie analýzy a činnosti laboratórií: (meranie organických rozpúšťadiel v pracovnom ovzduší v potlačových strediskách, kalibrácie prístrojov, príprava Color Standardov, Tolerančných kníh a referenčných vzoriek z HTL, FTL a kašírovania podľa požiadaviek zákazníkov, príprava certifikátov kvality, analýzy vôd, analýzy pre oddelenie vývoja a technologických inovácií, ďalšie mimoriadne a špeciálne analýzy)

certif

Adresa:
Chemosvit Folie s.r.o., Štúrova 101, 05921 Svit Slovenská Republika
Tel:
+421 52 715 2319
Fax:
+421 52 715 2761
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov:
Oddiel Sa, vložka č. 10283/P

IČO: 31719724

IČ DPH: SK2020517290