Hygienický režim

V spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. je zavedený štruktúrovaný systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktorý spája všeobecne uznávané kľúčové prvky zabezpečenia potravinovej bezpečnosti.

Spoločnosť je certifikovaná podľa medzinárodne platnej normy EN ISO 22000:2005 a štandardu BRC/IOP pre obaly a obalové materiály. Vyrábané obalové materiály sú určené pre priamy kontakt s potravinami, preto v celom procese výroby dôsledne dodržiavame požiadavky korelujúce s certifikačnými požiadavkami podľa prvkov uvedených noriem pre výrobné aj nevýrobné priestory, osobnú hygienu zamestnancov a externých návštevníkov.

Prevádzkové priestory spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. sa nachádzajú v areáli spoločnosti CHEMOSVIT, a.s.

Objekty, v ktorých spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. vykonáva svoju činnosť sú :

  • - sú vo vlastníctve spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
  • - sú užívané na základe nájomnej zmluvy so spoločnosťou CHEMOSVIT, s.r.o.

Podľa charakteru výrobnej činnosti sú prevádzkové priestory rozdelené

na priestory s riadeným hygienickým režimom

priestory s neriadeným hygienickým režimom

Na každom objekte, ktorá je v užívaní spoločnosťou CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. je pri vchode pre peších umiestnená „Informačná tabuľa“.

Na každej informačnej tabuli je špecifikované, aký hygienický režim je v danom konkrétnom objekte zavedený. Okrem toho sú na nej uvedené aj jednotlivé príkazové, zákazové značky ako aj najčastejšie sa vyskytujúci vzor pracovného ustrojenia zamestnancov.

V dvojrozmernom čiarovom QR kóde umiestnenom vedľa vzoru ustrojenia zamestnanca je uložená informácia o všetkých schválených vzoroch pracovného ustrojenia zamestnancov, ako aj názorná ukážka ustrojenosti externej návštevy pohybujúcej sa v prevádzkových priestoroch s riadeným/neriadeným hygienickým režimom.

Jeho dekódovanie je realizované zosnímaním obrázku QR kódu priamo z informačnej tabule do mobilného zariadenia, ktorý vie dekódovať textovú informáciu obsiahnutú v kóde.

V spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. je dokumentácia riadená, komplexná správa organizačnej dokumentácie je podporovaná nástrojom JIRA. V súlade s pravidlami pre vydávanie organizačnej dokumentácie sú pre interných zamestnancov spoločnosti definované pravidlá a zásady „Správnej výrobnej praxe“v smernici riaditeľa spoločnosti S-VR-3/2017 „Prevádzkové programy podpory“ . 

 

certif

Adresa:
Chemosvit Folie s.r.o., Štúrova 101, 05921 Svit Slovenská Republika
Tel:
+421 52 715 2319
Fax:
+421 52 715 2761
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov:
Oddiel Sa, vložka č. 10283/P

IČO: 31719724

IČ DPH: SK2020517290