Vízia spoločnosti

"Vybudovať vyspelú spoločnosť európskej úrovne."

 1. Oblasť financií a riadenia spoločnosti
  • trvalo zvyšovať hodnotu majetku akcionárov
  • dosiahnuť finančné parametre vyspelých firiem
  • hľadať strategických investorov pre posilnenie stability a konkurencieschopnosti firmy.
 2. Oblasť podnikových procesov
  • trvalo znižovať nákladovosť
  • optimalizovať portfólio výrobkov a služieb spoločnosti a využívať disponibilné zdroje spoločnosti
  • znižovať environmentálnu záťaž spôsobenú podnikateľskou činnosťou spoločnosti.
 3. Oblasť marketingu a predaja
  • budovať zákaznícky orientovanú spoločnosť
  • udržať dosiahnutú pozíciu na nosných trhoch
  • rozvíjať trhovú pozíciu na trhoch Ukrajiny, Ruska a južnej Európy.
 4. Oblasť ľudských zdrojov
  • vytvárať vhodné podmienky pre bezpečnú prácu a ochranu zdravia zamestnancov
  • vytvárať podmienky pre trvalé zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov spoločnosti
  • racionalizovať organizačnú štruktúru na úroveň vyspelých firiem a vytvárať podmienky na rast zárobkov.

certif

Adresa:
Chemosvit Folie s.r.o., Štúrova 101, 05921 Svit Slovenská Republika
Tel:
+421 52 715 2319
Fax:
+421 52 715 2761
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov:
Oddiel Sa, vložka č. 10283/P

IČO: 31719724

IČ DPH: SK2020517290