CHEMOSVIT FOLIE očami médií

 

Rok 2020

UA1UA2

Rok 2019


foto1foto2

 foto3 foto4

Rok 2018

 PrintProgress

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2014

CHEMOSVIT, a.s. – Sme pružní v zavádzaní zmien. Zákazník to oceňuje

http://www.svetprumyslu.cz/chemosvit-as-sme-pruzni-v-zavadzani-zmien-zakaznik-to-ocenuje/
Vydáno: 4. Duben 2014

CHEMOSVIT, a. s., Svit, je tradičný výrobca obalov, vlákien a strojov v meste Svit, v okrese Poprad. Predstavuje skupinu spoločností orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel (CHEMOSVIT FOLIE, a.s. , TERICHEM, a.s. ), na výrobu a predaj výrobkov z plastov (CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s.), polypropylénových vlákien a ponožiek (CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. ) a strojárskych výrobkov (STROJCHEM, a.s. ). O tom, že sú neustále v pohybe a výborne sa im darí, svedčia aj ich inovatívne aktivity v prospech zákazníkov a rozvíjanie sa v nových oblastiach i na nových trhoch.

Otvorenosť, korektnosť, kvalita

Na regionálnej aj medzinárodnej úrovni má skupina CHEMOSVIT svoj priestor, svoje meno aj tradíciu. To ich určitým spôsobom zaväzuje a núti podnikať tak, aby sa jej postavenie naďalej upevňovalo. Z podnikových transakcií uprednostňujú strategické partnerstvo pred prevzatím podnikov a viac ako 20 rokov podnikania im v tom dáva za pravdu. Ako prezrádza pre Svět Průmyslu generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Olekšák, novodobá história fabriky sa začala písať v roku 1994 a odvtedy si pevne drží pozíciu lídra na trhu. „Sme zameraný na dlhodobý rozvoj. V obchodných vzťahoch staviame na otvorenosti, korektnosti, kvalite a flexibilite.“ Aj tieto faktory im pomáhajú pri nadväzovaní nových kontaktov a pri prenikaní na nové trhy. Za strategickú prioritu považujú vývoj a inovácie, na ktorých môžu dlhodobo stavať a rozvíjať svoje zámery.

Flexibilita nám otvorila možnosti

Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle na Slovensku. Na celkovej produkcii priemyselnej výroby sa podieľa 18,5 percentami. Hoci finančná kríza mnoho malých firiem v chemickom odvetví položila, v CHEMOSVITE a.s. našli riešenia, ako ju využiť vo svoj prospech. Stala sa pre nich výzvou, ako prísť s niečím novým.

Posledné roky boli pre nich obdobím, keď sme sa museli zamyslieť nad tým, ako osloviť svojich obchodných partnerov ponukou modernejších produktov, ktoré plne rešpektujú ich náročné požiadavky.A tak aj náročnejšie obdobie s hrdosťou zvládli. „Naučili sme sa zrýchliť prípravu rozhodovania a zmien. A myslím, že sme sa stali pružnejšími aj v ich implementácii. Ľudia sa stali vnímavejší, sú aktívni a vnútorne to podporilo rozvoj medzipodnikovej spolupráce,“ tvrdí Ing. Ján Olekšák.

Presadzujeme sa na nových trhoch

Situáciu v chemickom biznise sťažujú rastúce ceny energií, nižšia domáca spotreba či lacná ázijská konkurencia. Tieto hlavné faktory sa postarali o to, že kríza v tomto sektore len tak ľahko nepoľaví. Ďalšou nevýhodou tohto odvetvia u je silný regulačný vplyv zákonov, najmä na evidenciu, schvaľovanie a používanie chemických látok. Vyhráva ten, kto prinesie produkt za najlepšiu cenu, najvyššej kvality a vie ho dodať najrýchlejšie, načas bez omeškania. Riaditeľ závodu Ing. Ján Olekšák preto vidí veľký potenciál najmä v špecializovaných produktoch, aj v pôsobení na nových, najmä východných trhoch a na trhoch Južnej Ameriky.

Staviame na netradičných prístupoch

Inovatívne riešenia, netradičné prístupy, kvalitné informácie, nové kontakty a relevantné odporúčania sú to, čo CHEMOSVITU a.s. pomáha pri zvládnutí výziev, ktoré so sebou prináša aktuálne dianie na trhu. „Inovatívnosť máme v základe politike našej celej skupiny.

Sledujeme trendy a vývoj oblastí podnikania a aj príležitostí na trhoch. V produktovom portfóliu máme vždy viac ako je na trhu štandardom. Tvorí to súčasť našej stratégie vzťahu so zákazníkmi a spotrebiteľmi, a zároveň obchodujeme so spoločnosťami, ktoré vedia oceniť kvalitu,“ prezrádza Ing. Ján Olekšák. Nemalé investície firma vkladá každoročne do modernejších výrobných i informačných technológií i do ľudských zdrojov. „Určite nenahraditeľnou časťou našich aktív sú zamestnanci, ich skúsenosti a zručnosti. Považujeme za neoddeliteľnú súčasť investícii ich cielený rozvoj, vzdelávanie a využitie,“ uzatvára riaditeľ firmy.

Zdroj: Svět Průmyslu

CHF fvs1

Rok 2013

Predseda vlády na návšteve v regióne

navsteva premier

http://www.podtatransky-kurier.sk/clanky

Autor: red | 15. 1. 2013

Premiér Robert Fico vo štvrtok odpoludnia navštívil akciovú spoločnosť Chemosvit, kde sa na približne hodinovom rokovaní stretol s jej vedením.
Ako uviedol Michal Ľach, predseda predstavenstva spoločnosti Finchem, okrem informácií o investičných aktivitách spoločnosti hovorili o cenách elektrickej energie a poplatkoch za prenos, ktoré podstatne zvyšujú náklady firiem. Okrem toho hovorili o zvýšených odvodoch, ktoré opäť predražujú výrobu, ale aj o pracovných podmienkach zamestnancov v spoločnostiach skupiny Chemosvit a novom Zákonníku práce. Okrem iného upozornili premiéra na zaostávajúce školstvo, keď výrobným firmám chýbajú niektoré pracovné profesie nielen s ukončeným stredoškolským, ale aj s vysokoškolským vzdelaním.

Po rokovaní predseda vlády navštívil spoločnosť Chemosvit Fólie, a. s., kde si v spoločnosti Ing. Jaroslava Mervarta, predsedu predstavenstva Chemosvit, a. s. a riaditeľa spoločnosti Chemosvit Fólie a Ing. Jána Olekšáka, výkonného riaditeľa spoločnosti Chemosvit, a. s., prezrel výrobu a zušľachťovanie fólií určených pre potravinársky priemysel.
Stretnutiu predsedu vlády Roberta Fica s vedením spoločnosti Chemosvit, a. s., predchádzala návšteva Popradu. Na stretnutí s primátorom Antonom Dankom a predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom hovorili o ponuke Poľska na spoločnú kandidatúru a organizovanie Zimných olympijských hier v roku 2022. „Je to tak vážna ponuka, že sa ňou musíme zaoberať. Neznamená to ale, že máme ísť do toho hlava-nehlava," uviedol premiér. Ako povedal, za hlavný dôvod poľskej ponuky považuje to, že Poľsko nedisponuje vhodným areálom pre lyžiarske disciplíny. Organizácia ZOH si podľa Roberta Fica vyžaduje investíciu 1,5 až dve miliardy dolárov, z čoho väčšinu hradí Medzinárodný olympijský výbor a zvyšok usporiadateľské krajiny. Poľsko by podľa pemiéra znášalo väčšiu časť nákladov, Slovensko by sa podieľalo len parciálnou časťou na organizovaní a výstavbe. „Ak sa ukáže, že ponuka má pre Slovensko obrovský význam, vláda by kandidatúru oficiálne potvrdila," konštatoval R. Fico. Najväčšou výzvou v súvislosti s prípadnou kandidatúrou Slovenska a Poľska by bolo dobudovanie cestnej infraštruktúry. Podľa informácií z Národnej diaľničnej spoločnosti by k 30. júnu 2015 mali byť diaľnicou prepojené mestá Poprad a Prešov. Zároveň na význame naberá aj prepojenie Slovenska a Poľska rýchlostnou komunikáciou R4. Nesúvisí to len so spoločnou kandidatúrou na organizovanie ZOH. Poľsko je podľa Roberta Fica krajina s obrovským vnútorným trhom.CHEMOSVIT, a.s. – Inovácie a vývoj sú našou prioritou

http://www.svetprumyslu.cz/chemosvit-as-inovacie-a-vyvoj-su-nasou-prioritou/
Vydáno: 2. Srpen 2013

Na regionálnej aj medzinárodnej úrovni má skupina CHEMOSVIT svoj priestor, svoje meno aj tradíciu už takmer 80 rokov. To ju určitým spôsobom zaväzuje a núti podnikať tak, aby sa jej postavenie naďalej upevňovalo. Spoločnosť nesmie v rozvoji a modernizácii zaostať. Trh technológií, konkurentov a najmä rastúce požiadavky spotrebiteľov by jej to neodpustili. „Investovať je ľahké. Účelné a efektívne je, pokiaľ viete do čoho. Myslím, že tušíme trendy, ktoré budú ovplyvňovať štruktúru požiadaviek zákazníkov v budúcnosti," prezrádza Ing. Ján Olekšák, riaditeľ spoločnosti CHEMOSVIT, a. s. v rozhovore pre Svět Průmyslu.

CHEMOSVIT, a.s. je jednou z najstarších slovenských spoločností. Závod založila ešte v roku 1934 dnes známa globálna spoločnosť Baťa so sídlom v Kanade. Aké možnosti ponúkal vtedajší trh a podmienky oproti tým súčasným?

V čase založenia podniku Baťa v Batizovciach bol pôvodný zakladateľ Tomáš Baťa po smrti. Založenie podniku a mesta mal na starosti Ján Antonín Baťa. V meste Svit v tom čase vytvoril komplexný systém spojenia podnikania, architektúry a komunitného usporiadania spoločnosti. Z tohto obdobia ostalo v meste viacero pamätných prvkov. Hovoríme tomu historický duch „Batizmu“ vo Svite. Podnik však mal v povojnovom období samostatný vývoj. Postupne došlo k utlmeniu pôvodných výrob z dôvodu zastarania technického, ekologického aj morálneho. Podnik prešiel pod správou štátu cez viacero fáz členenia a špecializácie produkcie. Rozsiahly stavebný a technologický rozvoj areálu bol v období 70-tych a 80-tych rokov. Najrozsiahlejšia prestavba nasledovala v období po privatizácii od roku 1994 po dnes. Priemyselný areál a výrobné prevádzky dnes nemajú nič spoločné s pôvodným portfóliom firmy Baťa. Z obdobia založenia evidujeme a opatrujeme už len niektoré archívne dokumenty.

Od roku 1994 ste súkromnou spoločnosťou, čiže funguje už je takmer 20 rokov. Čo považujete za najväčší úspech vašej firmy, keďže sa jej podarilo udržať si súčasné postavenie na trhu tak dlhé obdobie?

V živote podnikov ako v živote každého z nás sú silné aj slabšie obdobia. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť riešenia v rôznych podmienkach trhu a hospodárskej situácie. Spoločnosť je zameraná na dlhodobý rozvoj a v prioritách aj na konsenzus pri rozhodovaní. V oblastiach, v ktorých podnikáme je už aj inovatívnosť určitým štandardom. V obchodných a partnerských vzťahoch je pre nás dôležitá otvorenosť, korektnosť, kvalita a flexibilita. Vidíme veľký potenciál v rozvoji výrob špeciálnych produktov, ale aj v pôsobení na východných trhoch a trhoch južnej Ameriky. Za úspech považujem aj to, že spoločnosť ostala po celé obdobie v slovenských rukách.

Ktorých podnikateľských hrozieb ste sa v uplynulých 12 mesiacoch najviac obávali?

Výzvou pre nás bolo nájsť riešenie na elimináciu dopadov krízy z pohľadu kolísania potrieb trhu. V portfóliu našich podnikov je určitou výhodou prelínanie sa sezónnych poklesov z dôvodu rôzneho výrobného zamerania a tým aj rôznorodosti zákazníkov. V každom prípade sa podmienky zmenili a na ne sme potrebovali pretaviť procesy a aj nastaviť finančné parametre. Vnímame tieto zmeny pozitívne. Naučili sme sa zrýchliť prípravu rozhodovania a zmien. A myslím, že sme sa stali pružnejšími aj v ich implementácii. Ľudia sa stali vnímavejší, sú aktívni a vnútorne to podporilo rozvoj medzipodnikovej spolupráce.

Ktoré najväčšie zmeny za posledných 12 mesiacov nastali vo vašej firme a čo vás ovplyvnilo najviac?

Z pohľadu podnikania považujeme za najväčšie zmeny úspešné nábehy investícií a naplnenie výrobných kapacít. Pokiaľ ide o zmeny vo vedení spoločnosti, tie považujeme za prirodzený vývoj. Akcionárske portfólio je dlhodobo stabilné. Posuny v manažérskych funkciách majú za cieľ optimalizáciu riadenia portfólia a využitie skúseností ľudí. Na druhej strane je potrebné budovať základňu kádrov pre budúce príležitosti. To si vyžaduje postupné zapojenie širšieho kádra do aktívneho riadenia. Samozrejmosťou je aj nutnosť postupnej generačnej obmeny.

Na verejnosť prenikli informácie, že sa chystáte preinvestovať 30 miliónov eur na novú výrobnú linku v jednej z vašich divízií. O aké investície konkrétnejšie ide a čo je vašou prioritou v danej oblasti?

V skupine CHEMOSVIT prebieha obnova a investície do rozvoja každoročne. Minulý rok bol z pohľadu investičného rozsahu mierne nadpriemerný. Povedzme, že tých 30 miliónov má väčší rozsah ako jedna linka. Ide hlavne o investície do prioritných oblastí podnikania dcérskych spoločností TERICHEM a CHEMOSVIT FOLIE. Rozvíjame výrobu BOPP fólií pre elektrotechnické a obalové aplikácie, ich zušľachťovanie pre potravinárske a spotrebné využitie, modernizovali sme výrobu hĺbkotlačových valcov. Časť z technológií je už v skúšobnej prevádzke. Nábeh týchto investícií vnímame veľmi pozitívne. Podnik nesmie v rozvoji a modernizácii zaostať. Trh technológií, konkurentov a najmä rastúce požiadavky spotrebiteľov by mu to neodpustili.

Ste firma, ktorá sa nebojí nových výziev a vie sa prispôsobiť trhovým podmienkam. Aké inovácie ste zaviedli za posledné roky?

Spoločnosť má inovatívnosť v základnej politike skupiny. V tejto súvislosti sú zriadené vnútorné procesy a mechanizmy na lokálnu aj prierezovú spoluprácu pri vývoji produktov. Mnohé oblasti sa podnikaním navzájom dopĺňajú. Aj na pohľad špecifické vlastnosti produktov majú často medzirezortný význam a uplatnenie. Na výbornej úrovni je interné zlepšovateľské hnutie. Súčasťou našej kultúry je aj dobrovoľná aktivita neformálnych skupín. Sledujeme trendy a vývoj oblastí podnikania a aj príležitostí na trhoch. V produktovom portfóliu máme vždy viac ako je na trhu štandardom. Tvorí to súčasť našej stratégie vzťahu so zákazníkmi a spotrebiteľmi, a zároveň obchodujeme so spoločnosťami, ktoré vedia oceniť kvalitu.

Aký typ stratégie riadenia vašej firmy je vám osobne najbližší a prečo? Do akej miery sa vám táto stratégia osvedčila v praxi?

Je tu obdobie, ktoré urýchlilo zmeny na trhu, zmenilo niektoré podnikateľské a obchodné modely. Aj my využívame túto dobu na prispôsobenie alebo úpravu portfólia výrobkov a služieb a ich orientácie na produkty a služby požadované trhom. Technologický pokrok, rast konkurencie a zvýraznenie niektorých požiadaviek spotrebiteľov mení pohľad na atraktivitu a efektivitu niektorých častí portfólia. Považujeme to za prirodzený vývoj. Stratégia dnes je z jednej strany o stabilizácii aktívneho a živého odbytu, zároveň o preskupení častí procesov a kapacít na nové príležitosti. Samozrejmosťou je zvýšenie dynamiky zavádzania zmien. Určite nenahraditeľnou časťou našich aktív sú zamestnanci, ich skúsenosti a zručnosti. Považujeme za neoddeliteľnú súčasť investícii ich cielený rozvoj, vzdelávanie a využitie.

Ktorú z potenciálnych stratégií príležitostí rozvoja podnikania považujete za najdôležitejšiu v ďalších mesiacoch?

Prostredie a kultúra firmy je v neustálom vývoji. Na regionálnej aj medzinárodnej úrovni má skupina CHEMOSVIT svoj priestor, svoje meno aj tradíciu. To nás určitým spôsobom zaväzuje a núti podnikať tak, aby sa naše postavenie naďalej upevňovalo. Z podnikových transakcií uprednostňujeme strategické partnerstvo pred prevzatím podnikov. Zaujímavé príležitosti vidíme v regiónoch smerom na východ, ale za podmienky transparentných vzťahov a obojstrannej dôvery. Vývoj a inovácie považujeme za strategickú prioritu, a treba povedať aj prostriedok na rozšírenie pôsobnosti na súčasných aj nových trhoch.

Kde vidíte najväčšie príležitosti pre rast vašej firmy, či už z pohľadu investícií, expanzie na nové trhy a podobne?

Investovať je ľahké. Účelné a efektívne je, pokiaľ viete do čoho. Myslím, že tušíme trendy, ktoré budú ovplyvňovať štruktúru požiadaviek zákazníkov v budúcnosti. Investície sú len časťou vývoja a prispôsobovania produktov. V každej oblasti podnikania máme interné skupiny, ktoré pracujú na projektoch zvyšovania využitia technológií vo vzťahu k inovácii produktov. Zároveň sa podieľame na vývoji a inováciách v dodáveteľsko-odberateľských vzťahoch. Príležitosti vidíme v projektoch na úrovni medzinárodných organizácií. Aktívne spolupracujeme s vládnymi organizáciami a agentúrami, akademickým prostredím aj vývojovými centrami. Myslím, že príležitostí je dosť.

Aké zmeny predpokladáte, že nastanú vo vašej firme v nasledujúcich 12 mesiacoch?

Predpokladáme postupné zvyšovanie aktivity trhu. Vývoj a inovácie procesov, produktov a služieb sú v neustálom pohybe. Projekty, ktoré súvisia s investíciami, pripravujeme v predstihu. Už dnes máme na stole návrhy, ktoré prechádzajú oponentúrou. Súbežne rozvíjame kontakty a realizujeme obchodné prípady v nových oblastiach a krajinách. Určite je potrebné cez obchodné a partnerské vzťahy aktívnejšie vstupovať do medzinárodného prostredia. Verím, že aj politika vlády a priority eurozóny prinesú v nie dlhom čase prostredníctvom legislatívnych úprav nové možnosti v podpore podnikania a zamestnanosti.

Zdroj: Svět Průmyslu

Rok 2012

Trh ovládajú iba flexibilní výrobcovia

SVIT - Nový hĺbkotlačový 11-farebníkový potlačový stroj uviedli vo štvrtok do skúšobnej prevádzky v spoločnosti Chemosvit Fólie, a. s. Ide už o šiesty hĺbkotlačový stroj, ktorý spoločnosť zakúpila od roku 1994.

http://www.podtatranske-noviny.sk

Zároveň je to najväčšie strojné zariadenie aké kedy bolo doteraz v spoločnosti inštalované. Nemecký výrobca ho do Svitu priviezol na 22 kamiónoch. Zariadenie tak posilnilo hĺbkotlačové kapacity a spoločnosti otvorilo možnosť uspokojiť všetky želania zákazníkov. Ako uviedol generálny riaditeľ Chemosvitu, a. s., Michal Ľach, investície v čase krízy sa ľuďom ťažko vysvetľujú, sú však veľmi potrebné, pretože trhy dnes ovládajú iba flexibilní výrobcovia. Nový hĺbkotlačový stroj okrem toho prispieva aj k stabilizácii pracovných miest v oblasti výroby flexibilných obalov, čo v tomto krízovom období má prednosť pred zvyšovaním miezd. Michal Ľach doplnil, že priestoru pre ďalšie plánované investície majú dostatok. Východne od ich priemyselného areálu majú k dispozícii asi 30-tisíc m2 plochy s vybudovanou infraštruktúrou, dobrou dopravnou dostupnosťou a možnosťou využívať niektoré služby chemosvitských spoločností, ktoré chcú premeniť na priemyselný park.

Jaroslav Mervart, výkonný riaditeľ Chemosvitu Fólie, a. s., uviedol, že kúpu nového stroja spoločnosť plánovala dlho dopredu a samotná príprava na jeho uvedenie do prevádzky trvala viac ako rok. Celá investícia stála 8 miliónov eur. Vďaka nemu bolo vytvorených 20 pracovných miest. Nový hĺbkotlačový stroj umožňuje výrobu flexibilných obalov pri rýchlosti do 450 metrov za minútu, čo znamená, že v krátkom čase dokážu uspokojiť akúkoľvek veľkú zákazku, takže významným spôsobom prispieva ku konkurencieschopnosti spoločnosti na svetových trhoch.

Spoločnosť Chemosvit Fólie sa orientuje na výrobu obalov potravinárskych a hygienických obalov. Úzko spolupracuje s najväčšími odberateľmi, ktorí ju orientujú vo svojich potrebách. V súčasnosti 80 percent ich produkcie smeruje k desiatke z nich. Svoje výrobky zo 75 percent vyvážajú do krajín Európskej únie, kde je najväčším odberateľom Nemecko, 20 percent realizujú na Slovensku a 5 percent v ostatných štátoch, ako je Rusko, Ukrajina a ďalšie. "Chemosvit v súčasnosti hľadá cesty ako svoju produkciu realizovať aj na tretích trhoch, čo je komplikované, pretože vzhľadom na dopravu je to pre firmu efektívne do 1 500 km," uviedol Michal Ľach.Chemosvit investuje 30 miliónov eur

Skupina chystá novú výrobnú linku na kondenzátorové fólie v Tericheme a ďalšie investície

http://www.etrend.sk/firmy/chemosvit-investuje-30-milionov-eur.html
04.10.2012 | SITA

Skupina Chemosvit plánuje ešte v tomto roku investovať do nových technológií takmer 30 mil. eur. Najväčšou bude nová výrobná linka na kondenzátorové fólie v objeme takmer 18 mil. eur v spoločnosti Terichem, a.s. Nové investície pribudnú aj v spoločnosti Strojchem do nového obrábacieho centra, novej regulačnej linky na spracovanie odpadov vo firme Chemosvit Envirochem, a.s., či do nových projektov výroby polypropylénového vlákna v spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s.

V rámci investičnej aktivity celej skupiny vo štvrtok spoločnosť Chemosvit Folie, a.s. uviedla do prevádzky nový 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj do skúšobnej prevádzky v hodnote približne 8 mil. eur. Nový tlačiarenský stroj prispeje k zvýšeniu zamestnanosti vo firme.

"V súvislosti so spustením nového stroja do prevádzky sme prijali 20 nových zamestnancov,“ uviedol pre SITA výkonný riaditeľ spoločnosti Jaroslav Mervart. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Chemosvit Michala Ľacha je oveľa dôležitejšia skutočnosť, že došlo k zachovaniu a miernemu zvýšeniu zamestnanosti. Ak by firma nezavádzala novú technológiu, títo ľudia by v neskoršom období mohli prísť o prácu, keďže konkurencia nespí, dodal M. Ľach. Nový stroj je primárne určený na potlač potravinárskych fólií, čo je jedna z dominantných výrobných činnosti spoločnosti Chemosvit Folie.

Spoločnosť Chemosvit Folie, a.s. je výhradným dodávateľom potlačených fólií pre niekoľko významných odberateľov v celosvetovom meradle. Takmer 80 % produkcie fólií smeruje na export do krajín Európskej únie, len do Nemecka smeruje okolo 22 % produkcie. Iba asi pätina produkcie zostáva na Slovensku a päť percent exportuje firma na trhy do Ruska, na Ukrajinu a iných krajín Európy. Vlani dosiahla spoločnosť Chemosvit Folie, a.s. tržby vo výške približne 90 mil. eur.

Od roku 1994, kedy došlo k privatizácii podniku Chemosvit je to už šiesty hĺbkotlačový stroj, do ktorého spoločnosť investovala. Firma Chemosvit Folie v súčasnosti zamestnáva 912 ľudí a je najväčšou spoločnosťou celej skupiny Chemosvit. Celá skupina podnikov zamestnáva zhruba 2300 zamestnancov.Chemosvit znásobuje rýchlosť

Osemmiliónovou investíciou chcú zamestnanci spoločnosti posliniť kľúčové trhové pozície.

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/chemosvit-znasobuje-rychlost-521235

Spoločnosť Chemosvit Folie zo skupiny Chemosvit Group spúšťa jednu zo svojich najväčších investícií za posledné roky. Spolu s vyvolanými nákladmi do výroby zavádza novú jedenásťfarebníkovú linku za osem miliónov eur. Doteraz obaly pri hĺbkotlači vyrábali na strojoch založených najviac na desiatich farebných technológiách.

Dôraz na rýchlosť

Od technologického skoku si fabrika sľubuje pomoc vo viacerých výzvach, ktoré prináša kríza. „Odberatelia v súčasnosti maximalizujú nároky. Okrem estetických a kvalitatívnych, ako napríklad priepustnosť obalov s vplyvom na dĺžku uchovania kvality potravín, na dôležitosti chcú aj lepšie ekonomické parametre,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Chemosvit Group Michal Ľach.

Potravinárske koncerny napríklad požadujú obaly z nižšou energetickou náročnosťou. „Teda také, u ktorých balenie potravín vyžaduje menšie náklady. V tomto prípade pri spájaní fólií, ktoré dodávame v kotúčoch, do jedného celku,“ dodal. Nová linka oproti terajším vyniká najmä v rýchlosti produkcie. „V doterajších strojoch vyrobíme za minútu 200 metrov fólií, pri tejto to bude 400,“ vysvetľuje technológ smeny Rastislav Fáber.

„V čase, kedy mnoho výrobcov odstavovaním výroby predlžuje dodacie termíny, my, naopak, posilníme našu strategickú výhodu rýchlych dodávok,“ spresňuje riaditeľ Chemosvitu Fólie Jaroslav Mervart.

Prijali 20 ľudí

Podľa generálneho riaditeľa skupiny Ľacha investícia nie je náhodná. „Priestorovo sme ju pripravili už v roku 1994, kedy sme si naplánovali rozširovanie do terajších kapacít. Dosahujeme azda najväčšiu koncentráciu výroby obalov na jednom mieste, čo nám znižuje logistické náklady,“ dodal. Investícia vytvorila 20 nových pracovných miest, čím sa Chemosvit fólie rozrástol na závod s 910 zamestnancami. Celá skupina dnes zamestnáva okolo 2 300 zamestnancov.

„Práve obaly považujeme za náš core business. Z celkových našich investícií v hodnote 250 miliónov eur od nežnej revolúcie išla približne polovica do spoločnosti Chemosvit Folie,“ spresnil riaditeľ pre strategický rozvoj skupiny Milan Baláž. Väčšinu produkcie Chemosvit Folie dodávajú globálnym hráčom ako Jacobs-Kraft Foods, Nestlé a Intersnack alebo národným lídrom IDC Holding. Minulý rok dosiahli obrat 90 miliónov eur.

Rok 2011

certif

Adresa:
Chemosvit Folie s.r.o., Štúrova 101, 05921 Svit Slovenská Republika
Tel:
+421 52 715 2319
Fax:
+421 52 715 2761
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov:
Oddiel Sa, vložka č. 10283/P

IČO: 31719724

IČ DPH: SK2020517290