Chránime to najvzácnejšie

chranimeNaša spoločnosť prispieva k zabezpečovaniu vyššej kvality životného prostredia, na úrovni štandardov EÚ realizáciou koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Ďalšie smerovanie v tejto oblasti:

  • Implementácia systému ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14 001:2015
  • Pravidelné školenia environmentálnej výchovy ľudských zdrojov
  • Chemosvit Folie vydáva interné záväzné organizačné dokumenty z oblasti ochrany životného prostredia:
    • Systém environmentálneho manažérstva
    • Evidencia a nakladanie s odpadmi
    • Integrované povolenie SIŽP pre potlačové prevádzky

Najväčší investičný projekt realizovaný cez eurofondy je projekt kogeneračnej výroby elektriny a tepla v spoločnosti Energochem. Táto vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) prispela k zefektívneniu výroby energií minimálne o 10 % z hľadiska využitia primárnych energetických zdrojov. Má pozitívny dopad aj na zníženie produkcie merných emisií škodlivín. Energochem 100% garantuje stabilné dodávky energií v rámci priemyselného areálu, teda aj Chemosvit Folie.

Vzniknuté odpadové plyny pri procese flexotlače, hĺbkotlače, kašírovania a metalizácie sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia. Súčasťou zariadenia je termoolejový rekuperačný systém – využíva teplo spalín pre ohrev sušiaceho vzduchu pre tlačové stroje. Všetky procesy v spoločnosti Chemosvit Folie, pri ktorých vznikajú odpadové plyny, sú vykonávané v súlade s platnými predpismi na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania. Na túto činnosť bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia vydané integrované povolenie, kde sú stanovené limitné hodnoty emisií.

Plastový odpad interne a externe recyklujeme, postupne znižujeme skládkovanie plastových odpadov.

Priemyselné odpadové vody sú odvádzané priemyselnou kanalizáciou na vlastnú ČOV a splaškové odpadové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie.

Vďaka novým technológiám sme zaznamenali klesajúci trend spotreby energií a vody pri zvyšujúcej sa výrobe.

 

certif

Adresa:
Chemosvit Folie s.r.o., Štúrova 101, 05921 Svit Slovenská Republika
Tel:
+421 52 715 2319
Fax:
+421 52 715 2761
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov:
Oddiel Sa, vložka č. 10283/P

IČO: 31719724

IČ DPH: SK2020517290